Za nikoga nije tajna da Filipinima je vrlo loše zemlji u jugoistočnoj Aziji

Šta je najinteresantnije, puno posla, ali to ne iznenađuje

Vidiš ispod za izbor od slike iz profila na Zabavljanje sa mjesta. Neko stvarno misliš da ‘bogat’ će izgledati za nekoliko sranje na Zabavljanje sa mjesta

About